Telefon: +386 (0)70 858 567

E-pošta: info@rudarskale.si

Selekcije

 

stojijo: vratarka Jadranka Zilić, Loti Lukek, Lana Golob, Simona Jelovšek, Tatjana Stanić, Larissa Šoronda

čepijo: Doris Turkanović, Marijana Jevtić, Ines Pijuković, Izabela Križaj, Isabella Pleterski